Företaget

Företaget


Teknikkontoret Stockholm AB grundades 2004 av Anders Lundkvist som en vidareutveckling av enskild verksamhet och består idag av oberoende konsulter med bred erfarenhet från privat industri och offentlig förvaltning.


Genom väl fungerande kontaktnät har vi tillgång till kompetenta och engagerade konsulter inom ett flertal kompetensområden med teknikinriktning.  Vi åtar oss att driva hela projekt men kan också erbjuda specialistkompetens för att lösa specifika uppgifter.Teknikkontoret Stockholm AB är ett litet och stabilt konsultföretag. Vi tror att orsaken är att våra kunder litar på oss och gillar det vi gör.