Kunder

Exempel på uppdragsgivare.


Försvarets Materielverk


Försvarsmakten


Peter Johnsson IT-Konsult AB


Midroc


Incoord


Luftfartsverket


Akademiska Hus AB


Räddningsverket (MSB)


SMHI i samarbete med Eltel Networks


Banverket Telenät


Fortverket